Cyfrowa pracownia RTG

Cyfrowa pracownia RTG. W naszym gabinecie posiadamy wysokiej jakości aparat do rentgenodiagnostyki cyfrowej – radiowizjografia Sirona Heliodent Plus Xios Plus. Spełnia on restrykcyjne normy UE dotyczące dawek – zapewnia minimalne dawki promieniowania. Podlega również comiesięcznym kontrolom jakości. Dzięki precyzyjnym zdjęciom zębowym  zapewniamy pacjentom właściwą diagnostykę.